آمار

وضعیت ترجمه سریال ملکه اینسوی بزرگ TVN 2011

مترجم: مهشید ، امیرحسین

ویرایش: علی

 ترجمه شده: قرمز

ترجمه نشده: مشکی

تاریخ بروزرسانی: 1396/8/8

1 2
3 4
5 6
7 8
 9 10
11  12
 13  14
 15  16
17 18
19

20

21 22
23 24
25 26
 27  28
 29  30
 31  32
 33 34 

 35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

 

36 

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی پارسیان فیلم © 2018